Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Welkom op de website van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland!

Warmte is warm water en tapwater dat wordt gebruikt om o.a. huizen mee te verwarmen of om mee te douchen. Om deze warmte te kunnen ontvangen moet u aangesloten zijn op een warmtenet.

Met 33 publieke en private organisaties werken we aan één gemeenschappelijk doel: in 2020 worden 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw verwarmd met duurzame warmte.

Daarom werken we aan de Warmterotonde. De Warmterotonde is uniek, verbindend, vernieuwend en innovatief. Samen werken we aan technologische vooruitgang en betere producten voor klanten. Zo werken we samen aan Warmte 3.0.

De warmterotonde is de infrastructuur voor de komende 30-50 jaar voor het vervoer van restwarmte en aardwarmte, maar ook andere nieuwe duurzame bronnen. Onder de Warmterotonde valt het grote distributienet, maar ook de lokale initiatieven en lokale bronnen.

Klik hierboven op ‘Interviews’ om naar de interviewpagina te gaan.

Hoe weet je nou wanneer het zin heeft om een groot net voor warmtetransport aan te leggen? Verschillend beleid kan telkens een ander effect hebben. Daarom ontwikkelt de ING Bank met overheden en andere partners een berekeningsmodel: MAIS. ‘Dat zorgt voor betere besluiten en dus minder maatschappelijke kosten.’
Dirk-Jan van Swaay , ING
“We zullen alle stromen nodig hebben als we het huidige aanbod van fossiele brandstoffen willen vervangen. Alleen zonne-energie, alleen windenergie of alleen warmte is niet voldoende. We moeten alle zeilen bijzetten, want het Energieakkoord geldt voor 2023. Dat is vreselijk dichtbij.”