Josefine

/Josefine Rook

Over Josefine Rook

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
Josefine Rook heeft tot nu toe 16 berichten gepost.
27 27 november, 2017

Nieuwe #vangaslos blogserie: aardgasloos wonen!

Heb jij het al gehoord, gelezen of gezien? Ergens tussen vandaag en over 30 jaar gebruik je geen aardgas meer in je huis. Waar we in de jaren ‘60 van de vorige eeuw in amper 10 jaar tijd massaal overstapten op aardgas, nemen we er de komende 30 jaar definitief afscheid van. Je [...]

9 9 november, 2017

Meeting on methane emissions

The meeting “Methane emissions in the oil and gas sector: consequences for policy, industry, knowlegde institutes and investors” took place on 29 of september 2017 in The Hague. The US NGO EDF (Environmental defense fund) has recently advised investors to engage with gas and oil companies to manage a rising methane risk. For more information, please [...]

1 1 november, 2017

Hoofdinfrastructuur warmtenet Zuid-Holland rond Leiden krijgt vorm

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden en dit is tevens een belangrijke [...]

10 10 oktober, 2017

Presentaties 5 oktober 2017 in Den Haag

01. Opening door Maya van der Steenhoven. Presentatie. 02. Leonie van der Steen van Squarewise over transities en het betrekken van bewoners. Presentatie. 03. Yme Gorter van Waai Innovation Partners presenteert het rapport "De aardgastransitie bezien vanuit de burger". Presentatie. 04. Remco Spoelstra van Omgevingsdienst Regio Utrecht over ervaringen van gas los gaan en bewonerscommunicatie in Woerden. [...]

5 5 oktober, 2017

Communicatiestrategie van gas los in Nederland gepresenteerd

Den Haag, 5 oktober 2017 - Vandaag zijn ruim 50 organisaties als gemeenten en netbeheerders, geïnformeerd over hoe zij met bewoners kunnen communiceren over de aardgastransitie. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen er 7 miljoen huishoudens van het aardgas los gaan dat nu nog gebruikt wordt om te koken en te stoken. Veel van [...]

25 25 september, 2017

Applicatie voor handel in warmte tussen bronnen en afnemers

Tijdens de opening van het Rotterdamse fieldlab voor blockchain technologie ontving Eneco een cheque van 50.000 Euro voor het ontwikkelen van een blockchain applicatie voor handel in warmte. Eneco had hiertoe deze zomer samen met IT-partner CGI een voorstel ingediend en dat is nu dus gehonoreerd. Naast Eneco / CGI werden nog drie andere consortia [...]

19 19 september, 2017

Stroomversnelling lanceert inspiratieplatform: Omgevingswet en energietransitie met 4 tips

  Stroomversnelling lanceert het nieuwe platform stroomversnelling.nl/omgevingswet aan ruim 80 gemeenten, woningcorporaties en andere koplopers en partnerorganisaties van de energietransitie. Het platform bundelt tips en voorbeelden over de omgevingswet en de energietransitie. De energietransitie is een van de grote, strategische opgaven voor een toekomstbestendig Nederland. Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het [...]

4 4 september, 2017

Een nieuwbouwwijk zonder aardgas is goed mogelijk

Stedin publiceert vandaag de evaluatie van het energieproject Hoog Dalem. In de Gorinchemse ‘all electric’ wijk Hoog Dalem heeft drie jaar een proef gedraaid waarin samen met 42 deelnemende huishoudens is onderzocht hoe zonne-energie maximaal gebruikt kan worden. Zonnepanelen, een ‘slim’ energiesturingssysteem in huis, accu’s en warmtepompen vormden onderdeel van de proeftuin. Met de aanstaande uitfasering [...]

5 5 december, 2016

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in 2050. Adviesbureau Kamangir bracht met een brede groep experts in beeld wat nodig is om CO2-neutraal te worden in 2050 [...]

28 28 november, 2016

Programma 1 december “Zuid-Holland CO2-neutraal in 2050”

Het energieverbruik van Zuid-Holland omvat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland en slechts iets meer dan 1% van het verbruik komt uit hernieuwbare bronnen. 1,6 miljoen huishoudens verbruiken samen jaarlijks 73 PJ om in hun warmtebehoefte te voorzien. Tegelijkertijd wordt in de Rotterdamse haven 150 Petajoules restwarmte geloosd. Oftewel het roer moet om. [...]