Josefine

/Josefine Rook

Over Josefine Rook

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
Josefine Rook heeft tot nu toe 13 berichten gepost.
10 10 oktober, 2017

Presentaties 5 oktober 2017 in Den Haag

01. Opening door Maya van der Steenhoven. Presentatie. 02. Leonie van der Steen van Squarewise over transities en het betrekken van bewoners. Presentatie. 03. Yme Gorter van Waai Innovation Partners presenteert het rapport "De aardgastransitie bezien vanuit de burger". Presentatie. 04. Remco Spoelstra van Omgevingsdienst Regio Utrecht over ervaringen van gas los gaan en bewonerscommunicatie in Woerden. [...]

5 5 oktober, 2017

Communicatiestrategie van gas los in Nederland gepresenteerd

Den Haag, 5 oktober 2017 - Vandaag zijn ruim 50 organisaties als gemeenten en netbeheerders, geïnformeerd over hoe zij met bewoners kunnen communiceren over de aardgastransitie. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen er 7 miljoen huishoudens van het aardgas los gaan dat nu nog gebruikt wordt om te koken en te stoken. Veel van [...]

25 25 september, 2017

Applicatie voor handel in warmte tussen bronnen en afnemers

Tijdens de opening van het Rotterdamse fieldlab voor blockchain technologie ontving Eneco een cheque van 50.000 Euro voor het ontwikkelen van een blockchain applicatie voor handel in warmte. Eneco had hiertoe deze zomer samen met IT-partner CGI een voorstel ingediend en dat is nu dus gehonoreerd. Naast Eneco / CGI werden nog drie andere consortia [...]

19 19 september, 2017

Stroomversnelling lanceert inspiratieplatform: Omgevingswet en energietransitie met 4 tips

  Stroomversnelling lanceert het nieuwe platform stroomversnelling.nl/omgevingswet aan ruim 80 gemeenten, woningcorporaties en andere koplopers en partnerorganisaties van de energietransitie. Het platform bundelt tips en voorbeelden over de omgevingswet en de energietransitie. De energietransitie is een van de grote, strategische opgaven voor een toekomstbestendig Nederland. Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het [...]

4 4 september, 2017

Een nieuwbouwwijk zonder aardgas is goed mogelijk

Stedin publiceert vandaag de evaluatie van het energieproject Hoog Dalem. In de Gorinchemse ‘all electric’ wijk Hoog Dalem heeft drie jaar een proef gedraaid waarin samen met 42 deelnemende huishoudens is onderzocht hoe zonne-energie maximaal gebruikt kan worden. Zonnepanelen, een ‘slim’ energiesturingssysteem in huis, accu’s en warmtepompen vormden onderdeel van de proeftuin. Met de aanstaande uitfasering [...]

5 5 december, 2016

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in 2050. Adviesbureau Kamangir bracht met een brede groep experts in beeld wat nodig is om CO2-neutraal te worden in 2050 [...]

28 28 november, 2016

Programma 1 december “Zuid-Holland CO2-neutraal in 2050”

Het energieverbruik van Zuid-Holland omvat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland en slechts iets meer dan 1% van het verbruik komt uit hernieuwbare bronnen. 1,6 miljoen huishoudens verbruiken samen jaarlijks 73 PJ om in hun warmtebehoefte te voorzien. Tegelijkertijd wordt in de Rotterdamse haven 150 Petajoules restwarmte geloosd. Oftewel het roer moet om. [...]

17 17 november, 2016

Eindrapport collectieve warmtelevering Rotterdam

Wat? Het eindrapport "Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam" is het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys in samenwerking met professor dr. C. Midden van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is een opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente [...]

7 7 november, 2016

Nederland gaat aardgasvrij wonen

Bijna alle Nederlandse huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet. Maar de overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we in die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Aardgas heeft ons veel gebracht maar is een fossiele brandstof [...]

3 3 november, 2016

Bijeenkomst “Zuid-Holland en CO2-uitstoot in 2050”

Save the date: 1 december 2016, 13:30 te Rotterdam. Bijeenkomst "Hoe bereiken we 80% minder CO2 uitstoot in Zuid-Holland in 2050?" CO2 neutraal in 2050. De urgentie en mogelijkheden van deze gigantische opgave werd ook nog een keer onderstreept op de recente klimaattop in Rotterdam. Nu is de vraag hoe we met alle partijen, groot [...]