1313 oktober, 2016

Voortzetting programmabureau Warmte Koude Zuid Holland

13 oktober, 2016|

Warmte wordt nu breed gezien als onmisbare schakel in de duurzame energietransitie naar 2050. De regio Zuid Holland heeft zicht op wat er nodig is om te kunnen toewerken naar een  CO2-neutrale gebouwde omgeving in [...]

2222 september, 2016

Geothermie: de versneller voor de energietransitie

22 september, 2016|

Duurzame warmtenetten zijn volgens Marco Vermeulen een belangrijke bron om Nederland in de toekomst van warmte te voorzien. De ruimtelijke impact is laag en het kan de energietransitie een impuls geven. Om dit te realiseren [...]

2222 september, 2016

‘EZ neemt steeds meer de rol van versneller op zich’

22 september, 2016|

Op de valreep voor hun vakanties en tussen enkele fikse regenbuien door maken Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, en Tjalling de Vries, van de directie Energie-uitdagingen 2020, tijd voor [...]

2222 september, 2016

Doormodderen naar label B of wonen zonder aardgas

22 september, 2016|

Column over energiebesparing in de gebouwde omgeving Vanaf 15 september 2016 kun je zo'n 20 procent subsidie krijgen voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. Voorwaarde is dat je ten minste [...]

11 juni, 2016

2016 wordt het jaar van de Warmtewende

1 juni, 2016|

2016 wordt het jaar van de warmtewende. Er wordt momenteel volop gediscussieerd over warmte en het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving. Elke week kan men wel naar een bijeenkomst of congres om te [...]

66 april, 2016

Lokale initiatieven helpen Nederland van het gas af

6 april, 2016|

In de energietransitie gaat het meestal over elektriciteit, maar de realiteit is dat we vier keer zoveel warmte gebruiken. En dat wordt bijna nog volledig fossiel opgewekt. Daarnaast blijft veel van onze energie nu ongebruikt, een voorbeeld daarvan [...]

3030 maart, 2016

Hoezo Energierapport?

30 maart, 2016|

Heeft u het energierapport gelezen? Belangrijk stuk, hè? Niet? Heeft u dan misschien de commentaren over het energierapport gelezen? Waardeloos stuk, hè? Ook niet? Waarschijnlijk heeft u geen idee. U heeft geen idee waarover het [...]

44 maart, 2016

‘Bewoners betrekken bij wijken zonder aardgas’

4 maart, 2016|

In het Energierapport geeft EZ aan dat ze de CO2-uitstoot voor de verwarming van woningen en kantoren vergaand terug wil brengen, zodat er in 2050 bij de voorziening van lage temperatuur-warmte per saldo geen CO2-emissie [...]

1919 februari, 2016

Met twintigduizend windmolens verwarm je geen huizen!

19 februari, 2016|

Zaterdag schreef Martin Sommer een column in de Volkskrant over het gebrek aan dialoog met de burger rondom het plaatsen van windmolens. Afgezien van zijn terechte punt dat de dialoog met de burger beter kan, [...]

1515 februari, 2016

“Doorgaan met massaal huizen verwarmen met aardgas is dom”

15 februari, 2016|

Maya van der Steenhoven van Warmte Koude Bureau Zuid-Holland over de noodzaak meer te kiezen voor groen gas, all-electric en (rest)warmte Nederland moet in 2050 CO2 neutraal zijn. Dat betekent dat we een uitdaging hebben [...]

Share This