55 december, 2016

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

5 december, 2016|

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in [...]

1717 november, 2016

Eindrapport collectieve warmtelevering Rotterdam

17 november, 2016|

Wat? Het eindrapport "Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam" is het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys in samenwerking met [...]

33 november, 2016

Visie 2035: Naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving

3 november, 2016|

In 2035 is het zover: dan zijn we op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Zuid-Holland. De sleutelfactor daarbij is warmte wat goed is voor meer dan de helft van de energievoorziening. Om dit doel [...]

2626 oktober, 2016

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

26 oktober, 2016|

Rotterdam, 26 oktober 2016 - Tijdens de Nationale Klimaattop vandaag ondertekenen bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan [...]

2727 juni, 2016

12 Visies op wonen zonder Aardgas

27 juni, 2016|

Het klimaatakkoord van Parijs betekent dat we de komende decennia moeten stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Dat concludeert het ministerie van Economische Zaken in het Energierapport van begin dit jaar. Het is duidelijk dat dit [...]

1414 juni, 2016

Rapport ‘Lokale warmte-initiatieven en de rol van burgercollectieven in de warmtemarkt’

14 juni, 2016|

Welke bijdrage kunnen lokale kleinschalige warmtevoorzieningen leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening? Is er een rol weggelegd voor burgercollectieven – en coöperaties? En zo ja, welke is dat? Wat is nodig om lokale warmte-initiatieven [...]

2020 mei, 2016

CO2-Prestatieverslag HVC 2015

20 mei, 2016|

Het HVC CO2-prestatieverslag Dordrecht 2015 is uit. Dit prestatieverslag presenteert het behaalde resultaat van de warmteprojecten in Dordrecht in 2015 en biedt inzicht in de verdere ontwikkeling in 2016. Hierin  kunt u lezen hoe HVC  warmte [...]

2020 mei, 2016

CO2-Reductierapporten Nuon Warmte 2015

20 mei, 2016|

Met stadswarmte veranderen we restwarmte die anders verloren gaat, in milieuvriendelijke warmte voor woningen en bedrijven. In 2015 was er dankzij stadswarmte van partnerorganisatie Nuon bijna 195.000 ton minder CO2-uitstoot, in vergelijking met individuele HR-ketels. [...]

66 april, 2016

Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050

6 april, 2016|

Op 24 september heeft de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken . De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als [...]

3030 maart, 2016

Energierapport – Transitie naar Duurzaam

30 maart, 2016|

Hier vindt u het 'Energierapport - Transitie naar Duurzaam', de Bijlage 'Energie in Nederland verduurzamen' en de 'Kamerbrief Energierapport.' Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie [...]

Share This