Visie 2035: Naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving

In 2035 is het zover: dan zijn we op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Zuid-Holland. De sleutelfactor daarbij is warmte wat goed is voor meer dan de helft van de energievoorziening. Om dit doel te bereiken, zal het energieverbruik moeten worden verminderd, zullen we vaker herwinbare energiebronnen moeten toepassen en nieuwe hernieuwbare energiebronnen moeten ontsluiten. Dit vraagt om een grootschalige transitie waarin systeemmigratie en -integratie centraal staan. Verschillende duurzame oplossingen worden gekoppeld zodat voor elke situatie voor de meest efficiënte oplossing gekozen wordt. Het uitgangspunt is dat de opbrengsten voor people, planet en profit met elkaar in balans zijn.

Dat is de ambitie van de ruim 30 leden van het Samenwerkingsverband Duurzame Warmte Koude Zuid-Holland, verwoord in hun visie-document. Zij realiseren zich  dat dit een zeer ambitieuze doelstelling is maar zullen door samen te werken zich gezamenlijk inspannen om deze ambitie haalbaar te maken

Lees hier meer over in de visie van Samenwerkingsverband Duurzame Warmte Koude Zuid-Holland

2035: op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving“.

2017-09-06T14:49:16+00:00