Den Haag, 5 oktober 2017 – Vandaag zijn ruim 50 organisaties als gemeenten en netbeheerders, geïnformeerd over hoe zij met bewoners kunnen communiceren over de aardgastransitie. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen er 7 miljoen huishoudens van het aardgas los gaan dat nu nog gebruikt wordt om te koken en te stoken. Veel van de aanwezige organisaties willen dan ook graag snel aan de slag, maar missen een doorgedachte communicatiestrategie. Het rapport “Van gas los: de beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie” zal hen daarin voorzien.

Met het tekenen en gratificeren van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft Nederland toegezegd de CO2-productie tot vrijwel 0% terug te brengen in 2050. Daarmee zal de opwekking, levering en zelfs ervaring van energie zoals we dat nu kennen, compleet veranderen.

Afscheid van aardgas
Voordat het zover is, moeten er nog veel grote stappen worden gezet. Eén van die stappen, is het afscheid nemen van aardgas in de 7 miljoen Nederlandse huishoudens die dat nu nog gebruiken om te koken en te verwarmen. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof n die passen niet in een duurzame energiehuishouding. Alle huishoudens zullen daarom overstappen op een alteratieve energiebron voor koken en stoken. Om Nederlandse bewoners mee te krijgen in deze transitie, zullen zij allen geïnformeerd moeten worden met een optimistische boodschap. Dan kan de aardgastransitie de eerste stap zijn naar een duurzaam Nederland in de toekomst.

Niet meer wachten
Belangrijk in deze transitie van aardgas los, is om niet langer te wachten op bijvoorbeeld wetgeving of prijsstellingen voor de alternatieven. Opdrachtgever Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, zegt daarover: “Het probleem is echter dat we reeds 5 jaar op deze uitwerking wachten. En ieder jaar zetten we 100.000 nieuwbouwwoningen op aardgas. Daarbij doen we nu een herinvestering in het bestaande aardgasnet waarvan 30% vervangen moet worden. Met andere woorden, ieder jaar dat we wachten komen er voor de volgende jaren weer heel veel extra woningen op aardgas bij. En wordt de immense opgave dus alleen maar groter.”

Het advies
Het rapport biedt de lezer een aantal belangrijke aanbevelingen. De auteurs van het rapport, Paul de Ridder en Yme Gorter van Waai Innovation Partners, zeggen daarover: “Bij een dermate grote maatschappelijke verandering dient een communicatiestrategie dan ook meer te zijn dan enkel een mooi verhaal. Effectieve communicatie richting de burger vereist vandaag de dag een oprechte ontvankelijke houding van alle betrokken partijen. Dit houdt in dat partijen zich flexibel en empathisch dienen op te stellen richting de burger. Alleen op deze manier zal de burger zich een volwaardig partner voelen bij de aardgastransitie en actief willen deelnemen aan een voorspoedig verloop.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn als volgt. Ten eerste, neem de bewoner serieus. Betrek hem bij de keuze voor het alternatief en luister, geef hem zo invloed op zijn eigen toekomst. Daarnaast, communiceer op tijd. Wacht niet te lang en zorg dat de burger meegenomen wordt in het proces zodat hij niet voor voldongen feiten wordt gesteld. Ook zijn er allerlei redenen waarom bewoners van aardgas af willen. Zorg dat je als gemeente bij die redenen aansluit. Als laatste, zorg dat de communicatie eenduidig is. Externe communicatie is ook intern beleid want het is niet geloofwaardig om aan burgers te vragen om zulke belangrijke ingrepen te nemen in huis als de gemeenteraad zelf twijfelt en blijft discussiëren.

 

Lees het rapport “Van gas los: de beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie” hier.

Voor de presentaties die tijdens de bijeenkomst in Den Haag zijn gehouden, kijkt u eens hier.

Voor meer informatie over alternatieven voor aardgas, bekijk deze brochures voor bewoners en gemeenten die te maken krijgen met van gas los gaan.