Leden

Leden 2018-01-09T21:52:36+00:00

Leden

33 publieke en private organisaties hebben de ‘Samenwerkingovereenkomst duurzame warmte en koude Zuid-Holland’ ondertekend. Deze alliantie bestaat uit energie- en warmte-netwerkbedrijven, de financiële sector, glastuinbouw, gemeenten, regio’s en de provincie Zuid-Holland. De leden vormen samen de Programmaraad.

Deze partijen hebben de ambitie om gezamenlijk het warmteverbruik in Zuid-Holland te verduurzamen.

Nieuwe partijen, waaronder woningbouwcorporaties worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze samenwerkingsovereenkomst. Hieronder staat het overzicht van de deelnemende partijen aan de samenwerkingsovereenkomst Warmte Koude Zuid-Holland.