De Warmterotonde ontstaat uit deelprojecten. Een aantal daarvan is al gerealiseerd of wordt op dit moment uitgevoerd. Zo wordt de stadsverwarming van Rotterdam al voorzien van warmte via de Leiding over Noord en De Nieuwe Warmteweg. En in Dordrecht wordt momenteel een leiding aangelegd tussen het stadsnet en de afvalenergiecentrale aan de Dordtse Baanhoekweg.

Lees meer over deze projecten: