Columns

Voortzetting programmabureau Warmte Koude Zuid Holland

Warmte wordt nu breed gezien als onmisbare schakel in de duurzame energietransitie naar 2050. De regio Zuid Holland heeft zicht op wat er nodig is om te kunnen toewerken naar een  CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2035. Terugkijkend ziet het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland terug op onderscheidende acties. Vooruitkijkend staat het [...]

Geothermie: de versneller voor de energietransitie

Duurzame warmtenetten zijn volgens Marco Vermeulen een belangrijke bron om Nederland in de toekomst van warmte te voorzien. De ruimtelijke impact is laag en het kan de energietransitie een impuls geven. Om dit te realiseren is een Deltaplan Energie nodig. De Nederlandse energievraag bestaat voor ruim de helft uit de [...]

‘EZ neemt steeds meer de rol van versneller op zich’

Op de valreep voor hun vakanties en tussen enkele fikse regenbuien door maken Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, en Tjalling de Vries, van de directie Energie-uitdagingen 2020, tijd voor een korte ontmoeting in het Haagse Bos. Hun gezamenlijke opgave is even simpel als veelomvattend: [...]

Doormodderen naar label B of wonen zonder aardgas

Column over energiebesparing in de gebouwde omgeving Vanaf 15 september 2016 kun je zo'n 20 procent subsidie krijgen voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. Voorwaarde is dat je ten minste 2 nieuwe isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Deze regeling is een uitvloeisel van de onderhandelingen begin dit jaar [...]

2016 wordt het jaar van de Warmtewende

2016 wordt het jaar van de warmtewende. Er wordt momenteel volop gediscussieerd over warmte en het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving. Elke week kan men wel naar een bijeenkomst of congres om te filosoferen wat er allemaal nodig is om van gas los te komen. Rijksoverheid, provincies en [...]

Lokale initiatieven helpen Nederland van het gas af

In de energietransitie gaat het meestal over elektriciteit, maar de realiteit is dat we vier keer zoveel warmte gebruiken. En dat wordt bijna nog volledig fossiel opgewekt. Daarnaast blijft veel van onze energie nu ongebruikt, een voorbeeld daarvan is restwarmte. Het is dan ook geen wonder dat nu juist aandacht ontstaat voor het verduurzamen [...]

Share This