Persberichten

///Persberichten

Communicatiestrategie van gas los in Nederland gepresenteerd

Den Haag, 5 oktober 2017 - Vandaag zijn ruim 50 organisaties als gemeenten en netbeheerders, geïnformeerd over hoe zij met bewoners kunnen communiceren over de aardgastransitie. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen er 7 [...]

5 oktober, 2017|

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in [...]

5 december, 2016|

Warmteatlas: mogelijkheden duurzame verwarming in kaart

De provincie Zuid-Holland heeft vandaag de online WarmteTransitieAtlas voor Zuid-Holland gelanceerd, kort: Warmteatlas. De atlas toont wijken in Zuid-Holland waar kansen liggen voor aansluiting op duurzame warmte (rest- of aardwarmte) of waar juist verwarmingsvormen die op [...]

27 oktober, 2016|

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

Rotterdam, 26 oktober 2016 - Tijdens de Nationale Klimaattop vandaag ondertekenen bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan [...]

26 oktober, 2016|

Het programma Warmte Koude Zuid-Holland wordt verlengd en verbreedt zich naar alle alternatieven voor aardgas, zoals all-electric, biogas, besparingsoplossingen en collectieve warmte

Nederland wil in 2020 14 procent van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen laten komen. En in 2050 moet de uitstoot van CO2 80 tot 95 procent lager zijn. Het Programma Warmte-Koude Zuid-Holland werkt aan [...]

13 oktober, 2016|

Voortzetting programmabureau Warmte Koude Zuid Holland

Warmte wordt nu breed gezien als onmisbare schakel in de duurzame energietransitie naar 2050. De regio Zuid Holland heeft zicht op wat er nodig is om te kunnen toewerken naar een  CO2-neutrale gebouwde omgeving in [...]

13 oktober, 2016|
Share This