Overig

Urgentie Warmtetransitie

Bijdrage Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland bij het Rondetafelgesprek over de wijziging van de warmtewet in de 2e Kamer op 7 december 2017 Nederland heeft een uitdaging als het gaat [...]

6 december, 2017|

MBO-ers Leiden aan de slag met energie

Op 7 december vindt het eerste VanGasLos festival op een MBO school plaats en wel op het mboRijnland in Leiden. Deskundigen, bedrijven en 100 studenten van de opleiding Techniek en ICT gaan samen aan [...]

6 december, 2017|

Nieuwe #vangaslos blogserie: aardgasloos wonen!

Heb jij het al gehoord, gelezen of gezien? Ergens tussen vandaag en over 30 jaar gebruik je geen aardgas meer in je huis. Waar we in de jaren ‘60 van de vorige eeuw [...]

27 november, 2017|

Meeting on methane emissions

The meeting “Methane emissions in the oil and gas sector: consequences for policy, industry, knowlegde institutes and investors” took place on 29 of september 2017 in The Hague. The US NGO EDF (Environmental defense fund) [...]

9 november, 2017|

Hoofdinfrastructuur warmtenet Zuid-Holland rond Leiden krijgt vorm

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Leiden [...]

1 november, 2017|

Presentaties 5 oktober 2017 in Den Haag

01. Opening door Maya van der Steenhoven. Presentatie. 02. Leonie van der Steen van Squarewise over transities en het betrekken van bewoners. Presentatie. 03. Yme Gorter van Waai Innovation Partners presenteert het rapport "De aardgastransitie bezien [...]

10 oktober, 2017|
Share This