Warmterotonde

///Warmterotonde
Warmterotonde 2018-01-09T21:52:16+00:00

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in [...]

5 december, 2016|

Eindrapport collectieve warmtelevering Rotterdam

Wat? Het eindrapport "Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam" is het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys in samenwerking met [...]

17 november, 2016|

Rapport ‘Lokale warmte-initiatieven en de rol van burgercollectieven in de warmtemarkt’

Welke bijdrage kunnen lokale kleinschalige warmtevoorzieningen leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening? Is er een rol weggelegd voor burgercollectieven – en coöperaties? En zo ja, welke is dat? Wat is nodig om lokale warmte-initiatieven [...]

14 juni, 2016|