Consument en warmte

Warmte is een basisbehoefte. Er zijn ongeveer 600.000 woningen met een aansluiting op stadsverwarming Nederland. Deze warmte is warm water en tapwater dat wordt gebruikt om de woningen mee te verwarmen of om mee te douchen.  In Zuid-Holland zijn er ongeveer 100.000 woningen op stadsverwarming. In 2020 zullen dit er in Zuid-Holland 350 000 zijn. In de Warmtewet staan de regels voor de levering van warmte.

De Warmtewet

Sinds 2014 is er een Warmtewet. De Warmtewet is alleen van toepassing op consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven (kleinverbruikers) die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Het doel van de Wet is consumenten en bedrijven te beschermen die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet. In april 2015 heeft minister Kamp aangekondigd de Warmtewet volledig te gaan herzien. Op dit moment heeft de evaluatie van de Warmtewet plaats.

De volgende vijf zaken zijn vastgelegd in de Warmtewet:

  1. Er is een maximumprijs voor de levering van warmte. Verbruikers op het warmtenet betalen niet meer dan wanneer ze gas hadden gehad. Dit heet het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Demaximum tarieven worden ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat in het contract van de consument moet zijn vastgelegd welke gevallen de warmte mag worden afgesloten.
  2. Dat consumenten recht hebben op compensatie bij een ernstige storing.
  3. Hoe het warmteverbruik moet worden gemeten;

De Warmtewet geldt alleen voor de levering van warmte en niet voor de levering van koude. Er zijn geen wettelijke regels voor koude.

Green deal 192: Bevorderen vraag naar Warmte

Op 11 november tekenden het ministerie van economische zaken, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland en andere partijen in Diemen een Green Deal. De Green Deal had twee doelen. Het eerste doel is te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam (van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer). Het tweede doel is om betere keuzemogelijkheden voor consumenten mogelijk te maken. Huishoudens willen meer keuzen tussen contracten. Afgesproken is om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden. Ook gaan de partijen aan de slag met de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders.

Klantenpanel Warmte

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft het Klantenpanel Warmte opgericht. Zo kunnen we samen met consumenten werken aan betere producten voor de klant.  Met deze groep consumenten brengen we ook in kaart hoe de warmtevoorziening in de toekomst eruit moet komen te zien. In het klantenpanel nemen zowel consumenten met stadsverwarming als consumenten met gas plaats. Het traject beslaat een reeks van bijeenkomsten, excursies en een online community waarbij een deskundig panel van klanten. Het gaat dan over bijvoorbeeld de service aan klanten. Maar ook zullen ingewikkeldere zaken worden besproken, zoals het energielandschap in de toekomst.

Het Klantenpanel Warmte is een samenwerking van de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Eneco, Nuon, Ennatuurlijk, HVC en het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland.