Traditioneel hebben warmtenetten een hoge temperatuur. De bron is vaak een energiecentrale of afvalverbrandingsinstallatie welke warmte over hebben van een hoge temperatuur. Deze hoge temperatuur heeft een aantal voordelen, maar zeker ook nadelen. Hoe hoger de temperatuur in het warmtenet, hoe meer warmteverlies er plaatsvindt tijdens het transport van deze warmte. Het verlagen van de temperatuur in het warmtenet is hiervoor de oplossing. Dit zorgt er gelijk voor dat het makkelijker wordt om lokale duurzame bronnen te koppelen aan het warmtenet. Dit zijn over het algemeen bronnen van lagere temperatuur warmte.

Echter is het niet eenvoudig om zomaar de temperatuur in een warmtenet omlaag te brengen. Het gebouw moet daar natuurlijk wel geschikt voor zijn. De warmteafgifte-toestellen, zoals een radiator, geven flink minder warmte af als het water minder heet. Als de temperatuur teveel verlaagd wordt, wordt het gebouw simpel gezegd niet meer warm. Er zullen dus aanpassingen moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld het aanleggen van vloerverwarming. Een ander probleem treedt op bij het aanmaken van warm tapwater, voor bijvoorbeeld de douche. In de praktijk blijkt een aanvoertemperatuur van ongeveer 70 graden celsius benodigd te zijn om te kunnen voldoen aan de regelgeving omtrent voorkoming van legionella. Bij lage temperatuur warmtenetten praten we over temperaturen die hier ruim onder zitten. Er moet dus een oplossing verzonnen worden om toch warm tapwater te kunnen maken en te blijven voldoen aan de regelgeving.

Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden met diverse partijen om over dit soort concrete zaken te discussiëren en andere slimme concepten voor lage temperatuur warmtenetten, zoals smart thermal grids. Een groot aantal presentaties die op de bijeenkomsten gehouden zijn, kunt u hieronder vinden.

 

Bijeenkomst 1:

Deerns – De toekomst van Smart Thermal Grids

Ecoon – Boosterwarmtepomp BWP

Jaga – Innovate or die

Merosch – Smart Climate Grid Roosendaal

Thermaflex – Taking care of energy and the environment

Woonbron – Afwegingen warmtenetten

 

Bijeenkomst 2:

Eneco – Lage temperatuur door aansluiten op retour

Evert Vrins – Derde generatie warmtelevering

Nathan – Lage temperatuur distributie

 

Bezoek Jaga & MijnWater

Work in progress

 

Bijeenkomst 4:

Gemeente Den Haag – Warmtenetten nu en straks

Greenvis – Collectieve warmte naar lage temperatuur Link naar geheel rapport

Iftechnology – Smartpolder

 

Bezoek Thermaflex & Ecovat

Thermaflex – Algemeen

Thermaflex – Lage temperatuur netwerken, de impact van temperatuurverlaging op netwerkontwerp

Ecovat – Energiesystemen van de toekomst