Warmte uit eigen Bodem

In Zuid-Holland lopen er een aantal aardwarmteprojecten. Via het menu aan de linkerkant van deze pagina vindt u informatie over een aantal van deze projecten.

Aardwarmte (geothermie) is de warmte die de aardkorst bevat. De kernhitte verspreidt zich door de verschillende aardlagen naar de aardkorst.  In de bovenste meters van de aardkorst heeft de temperatuur van de buitenlucht nog een sterke invloed op de temperatuur van de aarde. Op zo’n tien meter diepte heerst een constante temperatuur van tien graden Celsius. Daaronder neemt de temperatuur steeds verder toe. In Nederland neemt de warmte in de grond met gemiddeld 30°C per kilometer toe. Deze zogeheten aardwarmte kan getransporteerd worden met behulp van water.

Verschil tussen Aardwarmte en Bodemwarmte

Afhankelijk van de diepte hebben we het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon. Bij bodemwarmte wordt het water in de aardbodem tot 300 meter diepte gebruikt voor warmte-uitwisseling. Het water kunnen we oppompen om vervolgens de warmte eruit te halen in de winter of de warmte erin te stoppen in de zomer. Vanaf 500 meter hebben we het over aardwarmte.

Hoe werkt het boren naar aardwarmte?

Het winnen van aardwarmte gebeurt met behulp van twee putten. Via de eerste put wordt het warme water opgepompt en langs bovengrondse warmtewisselaars geleid. De warmte wordt vervolgens getransporteerd om gebruikt te worden voor het verwarmen van onder andere woningen. Vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug in de grond geïnjecteerd. Dit wordt op voldoende afstand van de eerste put gedaan, zodat het koelere water niet de temperatuur van de bron naar beneden brengt. Het boren naar en het winnen van warm water geeft geen geluidsoverlast.

Potentieel aardwarmte en kosten

In theorie is er in de Nederlandse aardbodem ruim drie keer meer energie beschikbaar aan aardwarmte dan Nederland jaarlijks gebruikt. Toch wordt deze vorm van energie nog weinig toegepast in verband met de kosten. Het aanleggen van een aardwarmte-energiecentrale is namelijk erg duur. Daarnaast zijn proefboringen noodzakelijk, ook al is er als erfenis van de vele boringen en seismische metingen die zijn uitgevoerd voor de olie- en gaswinning veel kennis over de ondergrond. De proef is nodig om uit te vinden of op de gekozen plek de aardlaag ook geschikt is voor het tappen van aardwarmte.

Bronnen:
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/aardwarmte-en-bodemwarmte/
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000327.html