Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Trivire en Woonbron en grondstoffen, afval-, en energiebedrijf HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet Dordrecht dat ongebruikte energie benut. 

Warmte

HVC gebruikt de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de afvalenergiecentrale aan de Dordtse Baanhoekweg om woningen en bedrijven te verwarmen. De aanleg van het warmtenet startte in maart 2011 met het leggen van de eerste buis in de Haringvlietstraat. Inmiddels ligt al 11 kilometer van de uiteindelijke 17 kilometer aan warmteleidingen in de grond.

Aanleg Warmtenet Dordrecht

HVC legt het warmtenet Dordrecht stapsgewijs aan. Voordat de aanleg van een warmteleiding kan starten wordt er nauwkeurig onderzoek gedaan, worden het tracé en de werkzaamheden gedetailleerd afgestemd met de gemeente en worden diverse vergunningtrajecten doorlopen. De werkzaamheden omvatten de aanleg van een ondergronds leidingennet: hoofdnet, distributienet en aansluitingen. Het hoofdnet wordt in een latere fase gekoppeld aan de HVC afvalenergiecentrale in Dordrecht. Zolang het hoofdnet nog niet is aangesloten, plaatst HVC op locatie tijdelijke warmtebronnen.

Uniek

Het warmtenet Dordrecht is uniek, want het warmtenet gaat – naast veel nieuwbouw -ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. Zo zijn het Johan de Witt-gymnasium, het Energiehuis, schouwburg Kunstmin en wooncomplexen in Sterrenburg (bestaande bouw) aangesloten op het warmtenet, maar ook nieuwbouwwoningen op Stadswerven, de Lanen van Oranje, de Nassauweg, de nieuwe bioscoop Kinepolis Dordrecht en de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark.

Door veel woningen en gebouwen aan te sluiten op het warmtenet slaat Dordrecht in één keer een grote slag in de verduurzaming.

Kosten

De HVC tarieven voor warmte zitten ruim onder het maximumtarief dat nu wettelijk vastgesteld is. Aansluiting op het warmtenet is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee.

Kijk voor meer informatie op: www.warmtenetdordrecht.nl.