Samenwerking met de overheid

Het Programmabureau werkt op verschillende manieren samen met de Rijksoverheid. Het Kabinet heeft de historische keuze gemaakt om van gas af te gaan en Warmte als één van de alternatieven te omarmen. Minister Kamp voert de Warmterotonde als paradepaard in zijn Warmtevisie op. Dat is mede omdat de maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor de Warmterotonde positief uit pakt.

Warmtekansenkaarten

Samen met gemeentes in Zuid-Holland worden Warmtekansenkaarten ontwikkeld. Hierop zijn de lokale warmtevraag- en aanbod te zien. Met deze kaarten krijg je inzicht in de opties die je per wijk kunt toepassen: all-electric, groen gas óf collectieve warmte.