Nieuws over Van Gas Los!

//Nieuws over Van Gas Los!

Van Gas Los! Het kan dus wel!

De movement begint steeds meer vorm te krijgen.

Volg hier het laatste nieuws!

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in 2050. Adviesbureau Kamangir bracht met een brede groep experts in beeld wat nodig is om CO2-neutraal te worden in 2050 en welke impact deze transitie [...]

5 december, 2016|

Programma 1 december “Zuid-Holland CO2-neutraal in 2050”

Het energieverbruik van Zuid-Holland omvat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland en slechts iets meer dan 1% van het verbruik komt uit hernieuwbare bronnen. 1,6 miljoen huishoudens verbruiken samen jaarlijks 73 PJ om in hun warmtebehoefte te voorzien. Tegelijkertijd wordt in de Rotterdamse haven 150 Petajoules restwarmte geloosd. Oftewel het roer moet om. Maar wat betekent dit? Hoe [...]

28 november, 2016|

Eindrapport collectieve warmtelevering Rotterdam

Wat? Het eindrapport "Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam" is het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys in samenwerking met professor dr. C. Midden van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is een opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam. Voor wie? De resultaten [...]

17 november, 2016|

Nederland gaat aardgasvrij wonen

Bijna alle Nederlandse huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet. Maar de overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we in die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Aardgas heeft ons veel gebracht maar is een fossiele brandstof en zorgt dus voor klimaatverandering. [...]

7 november, 2016|

Bijeenkomst “Zuid-Holland en CO2-uitstoot in 2050”

Save the date: 1 december 2016, 13:30 te Rotterdam. Bijeenkomst "Hoe bereiken we 80% minder CO2 uitstoot in Zuid-Holland in 2050?" CO2 neutraal in 2050. De urgentie en mogelijkheden van deze gigantische opgave werd ook nog een keer onderstreept op de recente klimaattop in Rotterdam. Nu is de vraag hoe we met alle partijen, groot en klein, deze transitie gaan [...]

3 november, 2016|

Visie 2035: Naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving

In 2035 is het zover: dan zijn we op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Zuid-Holland. De sleutelfactor daarbij is warmte wat goed is voor meer dan de helft van de energievoorziening. Om dit doel te bereiken, zal het energieverbruik moeten worden verminderd, zullen we vaker herwinbare energiebronnen moeten toepassen en nieuwe hernieuwbare energiebronnen moeten ontsluiten. Dit vraagt om een grootschalige [...]

3 november, 2016|
Share This