Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Welkom op de website van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland! Het Programmabureau is afgerond. Deze website is een naslagwerk van de samenwerking en de resultaten.

Samen met 28 organisaties uit de publieke en private sector is gewerkt aan 5 gemeenschappelijke doelen:

  1. Het terugbrengen van het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we in Nederland steeds meer gaan stoken en koken zonder aardgas!
  2. Participatie van bewoners om mee te beslissen over hun eigen oplossing voor stoken en koken zonder aardgas.
  3. Onderzoek en voorlichting over alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving
  4. Innovatie en samenwerking stimuleren om tot goedkopere en betere alternatieven te komen.
  5. Zonder MBO geen transitie! Samenwerking gericht op meer en beter technisch opgeleide studenten.
Klik hier voor een terugblik van betrokkenen!

VanGasLos campagne

Het programmabureau was de initiator van de VanGasLos campagne met als doel bewoners in Nederland te vertellen dat we in de toekomst geen gas meer gebruiken voor het koken en stoken. Het besluit om in de gebouwde omgeving van aardgas af te gaan in de aankomende 30 jaar is genomen door het Ministerie van Economische Zaken in 2016 in het Energierapport op advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Gemeenten kunnen  op deze site allerlei filmpjes, brochures en onderzoeken vinden die gemeenten kunnen helpen die voorlichting willen geven over aardgasvrij. Ook de titel Van Gas Los en het logo kunnen vrij van rechten worden gebruikt.

In oktober 2018 kwamen gemeenten bij elkaar om ervaringen te delen over de aanpak van aardgasvrije wijken tijdens de Grote Warmtetransitie Kennisdeeldag. De presentaties vind je hier.

Wil je meer weten wat over aardgasvrij en wat dat voor jou kan betekenen? Lees dan vooral dit artikel https://www.ruimteenwonen.nl/we-gaan-vangaslos of  de kansen voor lokale initiatieven om initiatieven te ontwikkelen voor besparing en daardoor de mogelijkheden voor aardgasvrij te vergroten en dus de kosten te verlagen  https://warmopweg.nl/howlowcanyougo

Kennisgroep lage temperatuur warmtenetten

Het programmabureau was organisator van de kennisgroep lage temperatuur warmtenetten om kennis over lage temperatuur warmtenetten te delen met experts en projectontwikkelaars. De bedoeling was om de ontwikkeling van lage temperatuur warmtenetten te versnellen.

Op 1 februari begonnen we de #vangaslos campagne

om Nederland te vertellen dat we in de toekomst niet meer koken en stoken met de behulp van gas, door middel van dit filmpje: