Afgelopen maandag 12 maart vond in Den Haag de bijeenkomst ‘Gemeenten aan de slag met geothermie’ plaats. Het programma van de dag was speciaal gericht op gemeenten die meer wilden weten over geothermie en de toepassing daarvan.

Een kleine groep bracht ’s ochtends een bezoek aan Haagse Aardwarmte de Leyweg, alwaar Saskia Hagedoorn van Hydreco en Jan Willem Rösing van HAL BV vertelden over de kansen en knelpunten van geothermie. Het bezoek werd afgesloten met een kijkje bij de putten o.l.v. Bas Kuilman.

Na het locatiebezoek begon het middagprogramma in Nieuwspoort, alwaar Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, het plenaire deel inleidde.

Lian Merkx van de VNG duidde het belang aan van een regionale energiestrategie, en gaf aan welke punten van belang waren bij het gebruik van geothermie hierin. Hoe geothermie eigenlijk precies technisch werkt, werd hierna kort en krachtig helder gemaakt door Mara van Eck van der Sluijs van DAGO.

Frank Schoof sloot hierop aan met het onderzoek dat hij had gedaan in opdracht van het ministerie van I&W, VNG, IPO en UvW. In zijn onderzoek bracht hij de kansen en knelpunten in kaart bij de toepassing van geothermie. Frank overhandigde zijn rapport vervolgens aan Ruud Cino van het Ministerie van EZK. Ruud Cino bracht kort de beleidsbrief geothermie naar voren, die op 8 februari jl. gepubliceerd is, en die maatregelen aankondigt die zouden moeten leiden tot een versterking van de sector, en een versnelling van de inzet van geothermie.

Gerdien Priester van Provincie Zuid-Holland introduceerde vervolgens bij het publiek de Geothermie Alliantie Zuid-Holland, waarin een visie is opgesteld, die vooral samenwerking en een portfoliobenadering centraal stelt, ten behoeve van een optimale ontwikkeling van geothermie. Het was aan Wienand van Dijk van de gemeente Haarlem om de plenaire sessie af te sluiten met een voorbeeld uit de praktijk, namelijk de aanpak van Haarlem voor wat geothermie betreft, en de leerpunten daaruit.

Verdiepingssessies

Na het algemene deel was er een keuze te maken tussen diverse verdiepingssessies in meerdere rondes. Zo werd er door Michiel van der Meulen vanuit TNO meer informatie gegeven over de ondergrond in relatie tot geothermie, en ging Provincie Zuid-Holland met gemeenten in gesprek over ideeën en visies voor toepassing van geothermie. Relevant voor gemeenten was ook de sessie over financiering met Bart Budding en Khalid Sheikh. Mara van Eck van der Sluijs ging bovendien dieper in op haar plenaire verhaal over de technische kant van geothermie, en werd daarin vergezeld door Paul Corzaan, die vanuit gemeente Groningen zijn visie gaf.

Alles bij elkaar was het een leerzame dag, die gemeenten in Nederland weer een stapje dichterbij de energietransitie heeft gebracht.

N.B. Presentaties van de sprekers zijn HIER beschikbaar en te downloaden.