Het programmabureau heeft de laatste jaren diverse informatieve folders gemaakt voor gemeenten om hen te helpen met stappen in de warmtetransitie. Het staat u vrij deze folders te downloaden en te gebruiken – sterker nog, wij moedigen dit aan! Het is ook mogelijk om wijzigingen door te geven die het gebruik in de eigen gemeente nog makkelijker maken.

Geothermie voor gemeenten

Gemeentefolder over VanGasLos gaan

Bewonersfolder over VanGasLos gaan

Folder over nieuwbouw die nog aangasvast gaat