Rapporten2018-01-09T21:52:11+01:00
55 oktober, 2017

Communicatiestrategie van gas los in Nederland gepresenteerd

5 oktober, 2017|

Den Haag, 5 oktober 2017 - Vandaag zijn ruim 50 organisaties als gemeenten en netbeheerders, geïnformeerd over hoe zij met bewoners kunnen communiceren over de aardgastransitie. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen er 7 [...]

55 december, 2016

Wat is er nodig voor 95% CO2 besparing in 2050?

5 december, 2016|

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland PERSBERICHT - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95% kan reduceren in [...]

1717 november, 2016

Eindrapport collectieve warmtelevering Rotterdam

17 november, 2016|

Wat? Het eindrapport "Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam" is het resultaat van een onderzoek naar de percepties en veronderstellingen van (potentiële) eindgebruikers van het collectieve warmtenet in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecofys in samenwerking met [...]

33 november, 2016

Visie 2035: Naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving

3 november, 2016|

In 2035 is het zover: dan zijn we op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Zuid-Holland. De sleutelfactor daarbij is warmte wat goed is voor meer dan de helft van de energievoorziening. Om dit doel [...]

2626 oktober, 2016

Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

26 oktober, 2016|

Rotterdam, 26 oktober 2016 - Tijdens de Nationale Klimaattop vandaag ondertekenen bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan [...]

1414 juni, 2016

Rapport ‘Lokale warmte-initiatieven en de rol van burgercollectieven in de warmtemarkt’

14 juni, 2016|

Welke bijdrage kunnen lokale kleinschalige warmtevoorzieningen leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening? Is er een rol weggelegd voor burgercollectieven – en coöperaties? En zo ja, welke is dat? Wat is nodig om lokale warmte-initiatieven [...]