FAQ

FAQ2018-01-09T21:52:37+02:00
Is de markt voor warmte geliberaliseerd?2015-08-19T17:11:25+02:00

Voor gas en stroom bestaat er in Nederland een vrije markt. Je kunt zelf kiezen bij wie je energie inkoopt. Bij warmte (en koude en bronwarmte) kan dit (nog) niet. Een landelijk netwerk (zoals bij gas of elektriciteit) ontbreekt. Bovendien is de eigenaar van de netten (en meestal ook de warmte opwekinstallaties) tevens de leverancier. Een gebruiker van warmte (koude en bronwarmte) is dus gebonden aan zijn leverancier, die zowel het netbeheer als de levering verzorgt.

Wie de warmteleverancier is, hangt af van op welk warmtenet de klant is aangesloten. Elk warmteproject heeft zijn eigen warmtenet waarop een warmtekrachtcentrale, elektriciteitscentrale of andere warmtebron is aangesloten, die de juiste hoeveelheid warmte aan het warmtenet levert. Wanneer een warmteproducent niet is aangesloten op een warmtenetwerk is het fysiek niet mogelijk om warmte te leveren.

Hoe duurzaam is warmte uit de industrie?2015-08-19T17:08:33+02:00

Warmte is duurzamer omdat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit of overtollige restwarmte afkomstig uit de industrie. Deze warmte wordt nuttig besteed voor het verwarmen van woningen en de bereiding van warm tapwater. Alle woningen en bedrijven die aangesloten zijn op een warmtenet gebruiken geen aardgas en dat bespaart op CO2-uitstoot.

Voor het transporteren van warmte naar een wijk of stadsdeel en voor het verder distribueren van de warmte naar de individuele woningen is een ondergrondse infrastructuur nodig. Die moet aangelegd en onderhouden worden. Deze infrastructuur vergt hoge investeringen, vandaar dat de warmte niet kosteloos bij u afgeleverd kan worden.

Wat is een warmtekrachtcentrale (WKC)?2015-08-19T17:05:55+02:00

Een warmtekrachtcentrale (WKC) produceert warmte en elektriciteit. Warmtekrachtcentrale betekent letterlijk de koppeling van warmte en kracht.Met een turbine, aangedreven door de verbranding van aardgas, wordt in een generator elektriciteit opgewekt. De warmte die vrijkomt bij de productie van deze elektriciteit wordt nuttig ingezet voor het verwarmen van gebouwen.

Wat is een warmte-afleverset?2015-08-19T16:44:38+02:00

Een warmte-afleverset (exclusief de warmtemeter) wordt ook wel warmtewisselaar genoemd. Voor de warmte-afleverset wordt een huurbedrag in rekening gebracht.

Een warmte-afleverset is de installatie die nodig is om het warme water vanuit het warmtenet veilig naar de binneninstallatie te brengen voor de ruimteverwarming en/of warm tapwater bereiding. De afleverset is uit een aantal onderdelen opgebouwd zoals afsluiters, een terugslagklep, een drukverschilregelaar en een warmtewisselaar. Ook de warmtemeter, die het verbruik meet, maakt deel uit van de afleverset.

In de warmte-afleverset in de meterkast zit een onderdeel, ook warmtewisselaar genoemd, dat het koude drinkwater verwarmt dat naar de warmwaterkranen in keuken of badkamer stroomt. Dit gebeurt via een gescheiden systeem. Het drinkwater komt hierdoor niet in contact met het warme water uit het stadsverwarmingsnet. Het warmteverbruik dat nodig is voor het opwarmen van het koude drinkwater wordt geregistreerd op de warmtemeter (in Gigajoule). De temperatuur van het warme water is minimaal 60°C aan het tappunt. Er is altijd voldoende warm water beschikbaar. Afhankelijk van de keuze van de klant of die van de verhuurder geniet de klant het comfort van een tapcapaciteit van 6, 8 of 10 liter warm water per minuut. Deze warmtapwatercapaciteit kan op verzoek van de klant aangepast worden.

In het huurbedrag dat in rekening gebracht wordt voor de warmte-afleverset zijn verschillende kosten meegenomen, namelijk:

– De aflossing van de kosten voor het plaatsen van de warmte afleverset
– De aflossing van het aanschafbedrag van de warmte afleverset

De warmte-afleverset heeft een verwachte levensduur van gemiddeld 15 jaar. Eventuele storingen aan of vervanging van de warmte-afleverset zijn voor kosten van de energieleverancier. De klant blijft dus altijd een huurbedrag betalen en is daarmee verzekerd van een goed werkende warmte-afleverset.

Wat is de warmtewet?2015-08-19T16:40:08+02:00

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld. De hoogte hiervan wordt elk jaar bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water (het `niet-meer-dan-anders-principe`).

Hoeveel warmte verbruikt mijn woning gemiddeld?2015-08-19T16:38:44+02:00

Uw warmteverbruik is afhankelijk van de grootte van de woning, de isolatiegraad, de gezinssamenstelling en de mate van gebruik (gedrag). Een indicatie van het gemiddelde warmteverbruik per type woning per jaar is:
Appartement: 25GJ
Tussenwoning: 37GJ,
2-1 kap-, Hoekwoning: 46 GJ, Vrijstaande woning: 61 GJ.

Wie bepaalt de maximale prijs voor warmte?2015-08-19T16:36:39+02:00

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de warmteprijs op basis van de Warmtewet. De prijs voor 1 GigaJoule warmte is 36,31 maal de prijs van 1 m3 aardgas.

Wat is het ‘Niet Meer dan Anders’ principe?2015-08-19T16:34:56+02:00

Energieleveranciers baseren de hoogte van het warmtetarief op het zogenoemde `Niet Meer Dan Anders` (NMDA)-principe. Dit principe gaat over het tarief dat energieleveranciers vragen voor de levering van warmte. Een gebruiker van warmte is niet duurder uit dan als hij aardgas zou gebruiken. We gaan hier uit van een vergelijkbaar kwaliteitsniveau.

Wat is Trias Westland?2015-08-19T16:33:26+02:00

Trias Westland is een initiatief van HVC, FloraHolland en Westland Infra. Onderzocht wordt of er op 4 km diepte warmte gewonnen kan worden ten behoeve van de tuinbouw. Niet eerder werd in Nederland zo diep naar warmte gezocht. De proefboring staat gepland voor 2016. Meer over Trias Westland vindt u op www.triaswestland.nl.

Hoe werkt het boren naar aardwarmte?2015-08-19T16:31:42+02:00

Het boren naar aardwarmte gebeurt met een boorinstallatie op locatie. Aan het oppervlakte is het boorgat groter dan waar het warme water in de aarde wordt gewonnen. Dit komt omdat het tijdens het boorproces de wanden van het boorgat worden verstevigd met cement. Hierdoor wordt het boorgat steeds smaller. Het boren en het winnen van warm water geeft geen geluidsoverlast.

Waarom is aardwarmte zo belangrijk voor de tuinbouw in het Westland?2015-08-19T16:30:05+02:00

Duurzame energie heeft de toekomst. De regio Westland is voorloper in duurzame oplossingen voor complexe energievraagstukken. Door de productie van groente, fruit, planten en bloemen is de vraag naar warmte groot. Aardwarmte is een 100 procent duurzame oplossing en de potentie is groot.

Hoe werkt aardwarmte?2018-01-09T21:52:59+02:00

In Nederland wordt het meest gebruikt van een zogenaamd hydrothermaal systeem. Het water in de ondergrond circuleert tussen een doublet van twee boringen door een natuurlijk waterhoudend grondlaag. Het warme water wordt opgepompt en het afgekoelde water wordt in dezelfde watervoerende laag teruggevoerd op honderden meters of zelfs kilometers afstand van de inlaat.

dwarsdoorsnede geothermisch doublet
Hoe warm is aardwarmte?2015-08-19T16:23:33+02:00

Hoe dieper in de aardkorst, hoe hoger de temperatuur. Over het algemeen wordt een temperatuurstijging bereikt van 35°C tot 40°C per kilometer. Dit kan regionaal zeer verschillen. Interessant zijn gebieden met duidelijk hogere temperaturen (bijv. i.v.m. vulkanische activiteit). In regio Westland zijn resultaten bekend van water met een temperatuur van 85°C op 2,8 km diepte.

Wat is geothermie?2015-08-19T16:22:13+02:00

Geothermie is een ander woord voor aardwarmte en is afkomstig uit de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte).

Zie ook: Wat is Aardwarmte?

Wat is aardwarmte?2015-08-19T16:20:03+02:00

Aardwarmte is de energie die ontstaat door temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie.

Hoe duurzaam is aardwarmte?2015-08-19T16:14:43+02:00

Aardwarmte is 100% duurzaam. Twee voorbeelden zijn: de opgeleverde energie per jaar met een aardwarmtebron op 2,8 km diepte staat gelijk aan de opgewekte energie van 530.000 m2 aan zonnepanelen en aan 8 tot 10 windmolens van 3 MW per stuk.

Hoe werkt het boren naar aardwarmte?2015-08-19T16:13:14+02:00

Het boren naar aardwarmte gebeurt met een boorinstallatie op locatie. Aan het oppervlakte is het boorgat groter dan waar het warme water in de aarde wordt gewonnen. Dit komt omdat het tijdens het boorproces de wanden van het boorgat worden verstevigd met cement. Hierdoor wordt het boorgat steeds smaller. Het boren en het winnen van warm water geeft geen geluidsoverlest.