Het Zingende Gasfornuis

Weet jij wat je met gas in huis haalt?

Het Zingende Gasfornuis van kunstenaar Bruno van den Elshout (1979) vraagt uw aandacht voor onze nationale gasverslaving. Wat halen wij in huis, wanneer wij het gas opendraaien?

Van den Elshout bedacht het Zingende Gasfornuis op uitnodiging van het programma Warmte Koude Zuid-Holland. Het programma is een samenwerking van 30 publieke en private partijen die samen werken aan de Warmterotonde met als doel de warmtevoorziening te verduurzamen. De warmterotonde is de infrastructuur voor de komende 30-50 jaar voor het vervoer van restwarmte, aardwarmte en andere nieuwe duurzame bronnen. Onder de Warmterotonde valt het grote distributienet, maar ook de lokale initiatieven en lokale bronnen.

Warmtebronnen en warmtegebruik

Bij het Zingende Gasfornuis horen een tweetal schermen met foto’s. Op de foto’s ziet u warmtebronnen en warmtetoepassingen met een thermische
camera in beeld gebracht.

Van alle energie die we in Nederland gebruiken wordt ruim de helft gebruikt voor Warmte. Voor de verwarming van huizen, gebouwen en tuinbouwkassen zijn we bijna volledig afhankelijk van fossiele bronnen. Tegelijkertijd is er warmte die we niet gebruiken en lozen in de lucht of in ons (afval)water.

Sta eens stil

Het Zingende Gasfornuis maakte eerder deel uit van de installatie ‘Sta eens stil’ op de Wereldtentoonstelling in Milaan, en reist sindsdien op uitnodiging door Nederland. Van den Elshout bouwde het in samenwerking met technicus Bart van Geyt.

On tour

Het zingende gasfornuis reist rond door Nederland. Heeft u ook interesse om het werk (tijdelijk) tentoon te stellen tijdens uw evenement? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u en denken met u mee.