Hoe kijken de betrokkenen van het eerste uur terug op het Programmabureau?


Stephan Brandligt (Voorzitter stuurgroep Programmabureau):

Ik ben vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij het Programmabureau. In het begin was het bureau vooral agenderend. Later richtte het zich steeds meer op het realiseren van plannen en op draagvlak en acceptatie. Onder die doelstellingen werden er diverse mooie bijeenkomsten en evenementen georganiseerd, zoals het VanGasLos-festival in Amsterdam. Het bureau was een bron van informatie en plek voor inspirerende discussie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal leden gedurende de looptijd groeide. Ik denk dat het Programmabureau een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de energietransitie. Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de drijvende kracht van Maya en het team.

Astrid Madsen (destijds gemeente Rotterdam):

Toen het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland werd opgericht waren er wel al verschillende vormen van samenwerking en onderzoek, maar deze hadden weinig met warmte te maken. Het programmabureau was daarin nieuw. In het begin had het programma vooral een industrieel karakter; het ging het vooral over de haven van Rotterdam en het aanbod van warmte. De laatste fase had meer focus op communicatie en kennisdelen. Het bureau heeft daardoor steeds de ruimte genomen en gezocht waar de vraag lag, zodat die bediend kon worden. Het meest waardevol is misschien nog wel dat partijen vanuit de hele keten met elkaar het gesprek voerden. Daardoor ontstond er een soort ‘common ground’. Als je elkaar kunt vinden is een gesprek makkelijker en weet je wat van belang is. Van daaruit zijn er meerdere rapporten geschreven en acties ondernomen die een bewustzijn hebben gecreëerd in warmteland.

Pallas Agterberg (Alliander):

Het Programmabureau Warmte/Koude Zuid-Holland heeft op een unieke manier de geesten klaar gemaakt voor de warmtetransitie. Ik heb met het bureau samengewerkt bij het eerste #Vangaslos evenement. Daarna was het hek van de dam. Nederland sprak over het uitfaseren van aardgas. Het was er gewoon ineens. De benadering van mens-tot-mens van het Programmabureau was uitnodigend en ontwapenend.
Het werd een kenmerk. Ook heb ik samengewerkt met het Programmabureau bij de Vrouwentop, waarin met de topvrouwen van Nederland die aan de klimaattafels betrokken zijn bij elkaar kwamen, met de vraag: waar zijn we eigenlijk mee bezig en wat vinden we nu echt belangrijk? Zo komen we verder!