Overal in het land zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor het aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij het bepalen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat daar dan het alternatief wordt.
Als dat een collectief warmtenet wordt, is in de huidige wet en regelgeving de rol van de gemeente complex. Zij wordt in dat geval geconfronteerd met vragen als: Wie gaat bij ons dat warmtenet aanleggen, beheren en exploiteren? Hoe kunnen wij de belangen van onze inwoners het beste behartigen? Welke rol hebben wij hierbij te spelen? Welke spelregels moeten wij hanteren? Welke beleidsvragen moeten wij ons zelf stellen en hoe willen wij onze eigen beleidsdoelen realiseren? Met welke juridische valkuilen moeten wij rekening gaan houden?
Om de gemeente bij het zoeken naar antwoorden op dit soort vragen te helpen, is deze brochure gemaakt. We hebben met heel veel partijen gesproken om meer inzicht te krijgen in de materie maar pretenderen niet alle antwoorden pasklaar te hebben. Daarom is deze brochure een levend document. Op basis hiervan blijven we verder nadenken, leren van ervaringen en praten met experts. Voel je dus uitgedaagd ons van nieuwe inzichten te voorzien. En er komt zeker nog een bijeenkomst om hier verder over na te denken. 

klik voor de brochure hier: Rol van Gemeenten bij aanleggen warmtenetten

Vragen of opmerkingen? mail dan naar maya@warmtekoudezh.nl