Het Programma

Het Programma2018-01-09T21:52:23+00:00

Over het programma

Het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland verbindt 33 publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: in 2020 vindt in Zuid-Holland 14% van de verwarming van gebouwen en kassen plaats op basis van duurzame warmte en restwarmte.

Dit komt neer op levering van 20 PJ duurzame warmte en restwarmte in 2020. Dit staat gelijk aan de levering van warmte aan 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw.

Om zoveel warmte te kunnen leveren, wordt er gewerkt aan de Warmterotonde, als duurzame, betrouwbare en rendabele voorziening voor warmtedistributie.

De basis voor de samenwerking is de ‘Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Zuid-Holland.