De Warmtekansenkaarten van Zuid-Holland

Hoe kan ik aan de slag om mijn gemeente, stad of regio aardgasloos te maken? Deze vraag staat centraal in de Warmte Transitie Atlas. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving begint met inzicht. Inzicht in vastgoed en energieverbruik, inzicht in stakeholders, en inzicht in de verschillende alternatieven voor duurzame verwarming. De Warmte Transitie Atlas geeft dat inzicht en helpt om alle partijen betrokken bij de opgave te maken.

De Warmte Transitie Atlas is een interactieve tool die gegevens bevat over de gebouwde omgeving, de warmtevraag, infrastructuur en opwekpotentie van duurzame warmte. De tool gaat uit van de specifieke situatie van het gebied, en brengt concrete kansen in kaart voor een gemeente of regio. De Warmte Transitie Atlas is oplossingsonafhankelijk: het brengt de kansen in kaart voor verschillende alternatieven: energiebesparing, collectieve warmtenetten, individuele all-electric concepten en groengas.

Aan deze analyses liggen slimme rekenmodellen ten grondslag die redeneren vanuit de huidige en toekomstige warmtevraag. Bovenal is de Warmte Transitie Atlas een tool om partijen te betrekken in het proces. De atlas kan het beste ingezet worden als “praatplaat” die alle betrokkenen een gelijkwaardige informatiepositie geeft en de discussie met feiten voedt. De Warmte Transitie Atlas kan een opmaat zijn naar een Warmtevisie of concrete projecten, zoals een aardgasloos nieuwbouwproject.

Kijk hier eens verder voor meer informatie over de Warmte Transitie Atlas.