Information in English can be found here.

Feeding the Planet, Energy for Life. Dit is het thema van de World Expo Milaan 2015. Er zijn meer dan honderd landen vertegenwoordigd om aan de wereld te laten zien hoe zij met dit thema bezig zijn. De maand september wordt verzorgd door Rotterdam, Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zij bieden het bedrijfsleven een podium in een mondiale setting voor business-to-business matchmaking en brengen bedrijfsleven en overheden bij elkaar.

High level round table Warmterotonde
In deze buzz wordt een internationaal platform gecreëerd voor stakeholders in de warmtesector. Rondom de Warmterotonde van Zuid-Holland is een seminar met vertegenwoordiging op zeer hoog niveau om kennis en ervaringen te delen, maar óók om (inter)nationaal te netwerken.

De warmterotonde is een gepland collectief warmtenet in Zuid-Holland en uniek voor de wereld door de verbinding die tot stand wordt gebracht tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied. De Warmterotonde is een innovatief, groot en duurzaam project. Nationale warmtevraagstukken spelen ook op andere plaatsen in Europa en de rest van de wereld. Daarom worden deze vragen op de wereldtentoonstelling in een Europees en internationaal perspectief geplaatst.

Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers actief betrokken bij de discussies die aan tafel worden gevoerd. In een DWDD-achtige setting wisselen de experts aan tafel elkaar af. Nationale en internationale professionals gaan het gesprek aan over hoe we de Warmterotonde kunnen versnellen en verbeteren.

Hieronder vindt u het programma. Vindt u dat uzelf en/of uw CEO hier absoluut niet bij mogen ontbreken? Aanmelden kan bij Sanne Koot, via s.koot@pzh.nl. Aanmelden kan tot 27 augustus.

Programma High level round table on transition to a sustainable and affordable heat market
Invitation only

Dagvoorzitter: Maarten Bouwhuis

12.00 Welkom en lunch
12.45 Opening

13.00- 14.30 Rol warmtenetten in toekomstig energiesysteem
•Hoe ziet de energievoorziening eruit in 2030 op systeemniveau? (Opslag – gas – elektriciteit – warmte )
•Hoe kunnen warmtenetten bijdragen aan flexibiliteit van elektriciteit via o.a. power-to-heat en smart thermal grid?

Tafelgasten zijn o.a.: Claudia Canevari (EU, DG energy) en Teun Bokhoven (SER)

14.30 -15.45 Rol restwarmte in de energietransitie:
•Hoe wordt internationaal gekeken naar de discussie rond restwarmte?
•Welke verdienmodellen voor ontkoppeling van restwarmte zijn in Europa gangbaar?
•Hoe past de bronnendiscussie in Nederland in de bredere discussie in Europa over een transitie naar duurzame warmte?
•Wat kan Nederland leren van de discussies rondom restwarmte in het buitenland en in de commissie?

Tafelgasten zijn o.a.: Han Weber (Provincie Zuid-Holland), Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam)

16.30 -18.00 Nieuwe marktmodellen voor warmte (open netten/markthandelssystemen) in relatie tot oude financieringsmodellen
•Wat zijn Europees gezien de belangrijkste modellen?
•Wat wil de klant?
•Welke rol spelen open netten
•Hoe zien warmtehandelsplaatsen eruit?

Tafelgasten zijn o.a.: Per Gullbrand (Fortum)

18.00-1830 Afsluiting: belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
18.30-22.00 Borrel inclusief walking dinner