AanGasVast

Ondanks dat heel Nederland van gas af gaat, worden er helaas nog steeds nieuwbouwwoningen op aardgas aangesloten. Het programmabureau heeft zich hier in 2018 actief mee bezig gehouden. Je leest hier meer over de beweegredenen van gemeenten en projectontwikkelaars om nog op gas te bouwen, maar ook vind je hier inspirerende verhalen van koplopers, de visie van netbeheerders, en allerlei artikeltjes die kunnen helpen om je eigen huis zonder aardgas opgeleverd te krijgen.

Nieuws

Wil je weten wat je zelf zou kunnen doen als je nieuwbouwhuis op gas wordt geleverd?
Lees hier tips!

Een Switchteam van de RVO kan onderzoeken of het roer nog om kan, en zo ja hoe.
Lees hier meer!

Voor gemeenten en projectontwikkelaars: De Lente-akkoord publicatie ‘Switch naar aardgasvrij’ beschrijft maatregelen waar bouwpartijen in het stadium van ontwerp en bouw mee aan de slag kunnen. Lees hier meer en bekijk publicaties die kunnen helpen in het proces van mogelijke omschakeling.

We gaan Vangaslos!

Nederland gaat Van Gas Los! In razend tempo volgen de ontwikkelingen elkaar de laatste tijd op. Met het aannemen van de wet VET (voortgang energietransitie) wordt aardgasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 de norm. Slechts bij hoge uitzondering mag er dan nog een nog een vergunning worden verleend die bouw op gas toestaat. De laatste jaren zijn er nog wel talloze vergunningen verleend voor nieuwbouwprojecten op aardgas. Dat houdt in dat er nog tienduizenden woningen in de planning staan die op gas gebouwd gaan worden. Onhandig, want volgens de energieagenda van het kabinet moet Nederland uiterlijk in 2050 gasvrij zijn. Dat betekent dat er gemiddeld 500 woningen per dag van het aardgas moeten worden afgekoppeld: een enorme opgave dus.

Vangaslos of Aangasvast?

Het is niet verstandig om deze opgave nog eens groter te maken door nog meer nieuwe woningen op aardgas te bouwen. Ook is het vervelend voor kopers van een huis om hun gloednieuwe woning na een paar jaar weer te moeten verbouwen. Toch gaan er de komende vijf jaar nog ca. 100.000 nieuwbouwwoningen op gas. De precieze getallen zijn niet duidelijk. Niemand heeft een overzicht hiervan, en bovendien weten gemeenten vaak zelf niet om hoeveel huizen het gaat. Ons doel is om een goed overzicht te hebben van hoeveel huizen er nog op aardgas gaan en in hoeverre er als koper nog mogelijkheden zijn om hiervan af te wijken.

Waarom gaan er eigenlijk nog zoveel nieuwbouwwoningen op gas, terwijl we weten dat deze woningen binnen afzienbare tijd weer verbouwd zullen moeten worden? Dat vroegen wij ons ook af. Daarom zijn we het gaan uitzoeken, in samenwerking met Milieudefensie. Wij belden naar gemeenten en projectontwikkelaars die nieuwbouw met aardgas op de planning hebben staan en vroegen ze naar hun beweegredenen. Daarvan hebben we een samenvatting gemaakt, die weergeeft waar de problemen zitten.

Bekijk hier een lijstje van gemeenten met projecten op aardgas

Disclaimer: Deze site is bedoeld om de beweegredenen voor het bouwen op aardgas in kaart te brengen. Het doel is de knelpunten vast te stellen en een overzicht te bieden van waar nog problemen zitten omtrent het van aardgas af gaan. De daadwerkelijke redenen en problemen zijn namelijk nog relatief onbekend. Het is met nadruk niet de bedoeling om met de vinger te wijzen of partijen te benadelen. We gaan met heel Nederland van gas af en zullen samen moeten werken om dit voor elkaar te krijgen.

De website is een initiatief van Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland in samenwerking met Milieudefensie.