Heel wat!

  1. Schrijf een brief aan de projectontwikkelaar waarin je een gasloos huis vraagt en doe daarbij een beroep op het nieuwbouwakkoord. Stuur een kopie van die brief aan de gemeenten en het bouwbedrijf. Soms doet de projectontwikkelaar alsof er geen interesse is voor gasloos. Meer informatie kan de gemeente sterken om naar andere opties te zoeken in overleg met de ontwikkelaar.
  2. Gebruik het forum of de facebookpagina van het bouwproject om meer bewoners te informeren jouw wens om gasloos te wonen. Vaak zijn er meerdere kopers geïnteresseerd maar weten jullie het niet van elkaar. Samen sta je ook sterker tegenover de bouwer.
  3. Reken uit wat de meerkosten voor een duurzaam verwarmingssysteem ongeveer zijn (raadpleeg voor berekening bijvoorbeeld Milieudefensie) en ga in onderhandeling met je bouwbedrijf. Als je de offerte niet vertrouwt, vraag dan een second opinion. Gasloos hoeft niet zo duur te zijn.

Lees hier verder voorbeelden van koplopers en van mensen die gewoon aan de slag zijn gegaan. Mag jouw nieuwbouwhuis niet gasloos? Geef het aan bij ons, via de meldknop!

WIJK AANMELDEN!

De RVO kan helpen als er al een nieuwbouwvergunning is waarin een gasaansluiting is opgenomen!

Vanuit de RVO zijn er Switchteams Aardgasvrije nieuwbouw opgericht. Een switchteam geeft inzicht in de mogelijke alternatieven voor aardgas en de financiële gevolgen en helpt projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, commerciële verhuurders en maatschappelijke organisaties (maatschappelijk vastgoed) op weg bij het eventueel aanpassen van het project. In 5 dagen levert een switchteam een advies aan partijen die hun nieuwbouwplannen willen veranderen naar aardgasvrij.

Kijk voor meer info eens op:  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/switchteam-aardgasvrije-nieuwbouw en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/switchteam-gaat-voor-snel-advies-aardgasvrije-nieuwbouw