VanGasLos festival

Op 25 januari was het tweede VanGasLos festival voor bewoners in Rijswijk. Er waren zeker 75 bewoners die kwamen luisteren naar de lezingen, rondkeken op de markt en leerden koken op inductieplaten. Sheila van Gemeente Rijswijk over de avond: ” Ik vond het een enorm succes, kreeg er heel veel positieve energie van. Vandaag kreeg ik ook een paar enthousiaste reacties van bewoners. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de hele organisatie!”

Ook een VanGasLos Bewonersfestival in jouw gemeente? Lees hier meer!

 

Bewonersfestival VanGasLos voor uw gemeente

Hoe ver is uw gemeente met concrete plannen voor het overstappen op andere energiebronnen? Waarschijnlijk zit u middenin de planvorming. En veel gemeenten vinden het om die reden nog te vroeg om al met inwoners in gesprek te gaan. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het nog niet hebben van alle antwoorden op de vragen over het transitieproces, een zwak punt is bij het vroegtijdig communiceren met inwoners. Het tegendeel is waar!

Het VanGasLos Festival gaat verder dan ‘de informatieavond’ voor burgers. Het betrekt uw inwoners op een leuke en actieve manier bij de overgang naar aardgasloos wonen. De boodschap is: ‘Van gas los’ komt eraan en biedt nieuwe mogelijkheden!

We organiseren workshops inductiekoken, presentaties over innovatieve technische mogelijkheden, zoals moderne verwarmingstechnieken, en men krijgt informatie over de stappen naar aardgasloos wonen. Én natuurlijk is er voor uw gemeente alle ruimte om de eigen plannen te presenteren en met inwoners in gesprek te gaan.

De drie pijlers van het VanGasLos Festival

 1. Interactieve informatiemarkt, met bij iedere stand een handelingsperspectief voor de inwoner. Dit betekent dat iedere bewoner de stand verlaat met een concrete mogelijkheid tot handelen.
 2. Kookworkshops
 3. Presentaties en films

De doelstellingen van het VanGasLos Festival

 1. De gemeente betrekt inwoners bij het gesprek over de gemeentelijke plannen
  Het festival geeft u de mogelijkheid om met uw inwoners in gesprek te gaan over het transitieproces in de gemeente. U geeft hiermee aan de ideeën en initiatieven van de inwoners serieus te nemen.
 2. De gemeente informeert de inwoners over de energietransitie in de gemeente
  Als gemeente deelt u op het festival de laatste informatie over de plaatselijke energietransitie met uw bewoners delen. U betrekt hen bij de impact die dit heeft op hun woningen en woonomgeving.
 3. Inwoners krijgen antwoord op concrete vragen over hun woonsituatie
  Uit ervaring weten we, dat mensen met concrete vragen zitten: Wat betekent de overgang naar aardgasloos voor mijn woning? Welke alternatieven zijn er? Wat gaat dat kosten? Welke financiële regelingen zijn er? Het festival geeft antwoorden op deze vragen.

Op maat voor uw gemeente

In mei 2017 organiseerde het Programmabureau WarmteKoude het VanGasLos Festival voor de eerste keer. Dit was een succesvol concept, dat we nu ter beschikking stellen aan gemeenten. Veel partners, zoals warmte- en netwerkbedrijven en installatiebedrijven, hebben aangegeven dat ze opnieuw willen meewerken. Uiteraard maken we in overleg met u een programma op maat. Een programma dat aansluit bij uw lokale situatie, in samenwerking met lokale en regionale partners.

Het team en kosten

Het VanGasLos-Team bestaat uit het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland, ABCDijkhuis en KaeSign organisatiebureau. Een team mensen dat op elkaar is ingespeeld qua inhoudelijke en organisatorische ervaringen. Wij gaan uit van een tijdsinvestering van ongeveer 200 uur voor ons team. De uren van het programmabureau zijn voor gemeenten in Zuid-Holland gratis. De uren van de andere partners komen voor rekening van de gemeente. De gemeente betaalt daarnaast de kosten voor locatie, geluid en techniek, aankleding, catering, communicatiemiddelen, inschrijving en registratie en de evaluatie.

Contact

Heeft u interesse in de organisatie van een VanGasLos Festival in uw gemeente? Neem dan contact op met het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland via Josefine Rook,info[at]warmopweg.nl.

Voor gemeenten buiten de provincie Zuid-Holland en overige organisaties:
Frederike Meijer, Kaesign, info[at]kaesign.nl
Carina Dijkhuis, ABCDijkhuis, c.dijkhuis[at]abcdijkhuis

Meer lezen? Lees hier meer!