In de afgelopen maanden hebben de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam, Westland en de provincie Zuid-Holland de haalbaarheid van het westelijke deel van de Warmterotonde onderzocht, Cluster West. Zij voerden het onderzoek uit met E.On, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam. Het doel: een manier vinden om onze verwarming in de toekomst veilig te stellen.

Conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat er unieke kansen zijn om met een warmtesysteem warmtebronnen en warmteafnemers in Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland aan elkaar te koppelen, en daarmee een groot deel van de Warmterotonde te realiseren. Het warmtesysteem heeft positieve maatschappelijke effecten en is een relatief goedkope vorm van warmteproductie en levering.

In het zuidelijke deel van de Randstad is in 2030 flinke reductie van CO2-uitstoot mogelijk door andere warmtebronnen te gebruiken dan nu. Voor panden die straks via de Warmterotonde worden verwarmd, is CO2-reductie van 60% mogelijk. De Warmterotonde levert warmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en aardwarmte (geothermie). Ook andere nieuwe bronnen (met lagere emissies) zullen een aansluiting kunnen krijgen op de Warmterotonde , hiermee kunnen de emissies van schadelijke stoffen nog verder afnemen.

Hier vindt u de publiekssamenvatting ‘Resultaten verkennend onderzoek warmterotonde cluster west.’
Als bijlage bij deze samenvatting vindt u hier het document ‘De Warmterotonde in het kort.’