De Warmterotonde

Nederland heeft een warmtevoorziening nodig die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Bovenal moet het een warmtevoorziening zijn die niet afhankelijk is van een zeer select aantal warmtebronnen, maar die flexibel genoeg is om nieuwe technieken en inzichten te kunnen inbedden in een bestaande infrastructuur voor warmteverkeer.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de Warmterotonde ontworpen: een ringnet van leidingen waarin door water warmte wordt vervoerd van bron naar afnemer. Meerdere aanbieders en meerdere bronnen van verschillende herkomst kunnen hierop aangesloten worden. Bronnen zijn bijvoorbeeld het Rotterdamse haven- en industriecomplex en bronnen van geothermie, en de leidingen komen in onder andere Leiden, Dordrecht, het Westland, Delft en Den Haag. Dit innovatieve, grote en duurzame collectieve warmtenet is uniek voor de wereld door de verbinding die wordt gelegd tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied.

Bekijk hieronder een filmpje dat de Warmterotonde verder toelicht: