Wie zijn wij?2018-01-09T21:52:13+00:00

Over het Programma

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland werkt met 33 publieke en private partijen (lees hier wie dat zijn) aan een gemeenschappelijk doel: toewerken naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2035! Duurzame alternatieven zoals zonne-energie, wind en warmte, vervangen fossiele brandstoffen en daarmee zetten we een grote stap in het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs. Het eerste doel is zorgen dat in 2020 ten minste 14% van de verwarming van gebouwen en kassen plaats vindt op basis van duurzame warmte en restwarmte. Dit staat gelijk aan de levering van warmte aan 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw. Dit is een ambitieuze doelstelling: alleen al voor Zuid-Holland moeten vanaf nu per jaar 80.000 woningen worden verduurzaamd.

Wij willen samen met het Rijk en – uiteraard – de uiteindelijke consument, deze ambitie vormgeven. Een omslag van gas los als deze heeft alleen kans van slagen als ook degene wiens huis wij willen aanpakken zich daarbij letterlijk en figuurlijk comfortabel bij voelt. Voor bewoners is daarom wezenlijk van belang: betaalbaarheid, leveringszekerheid, concurrerende aanbieders en voldoende overstaptijd.

Consumenten en bewoners zoals jij willen we graag aandacht geven door bijvoorbeeld informatie te verstrekken en je inzicht bieden in de gevolgen voor jou persoonlijk, met behulp van leuke filmpjes zoals deze. Daarom zijn we de campagne #vangaslos gestart! Wil je bijvoorbeeld meer weten over het “waarom” we in Nederland van gas los moeten? Lees hier meer. Of wil je betrokken worden bij de campagne? Volg onze Facebook en Twitter accounts voor regelmatige korte nieuwtjes!
Ook organiseren we samen met gemeenten gezellige bewonersfestivals bij jou in de buurt waar je antwoorden op jouw vragen over van gas los gaan kunt vinden en inspiratie op kunt doen voor je eigen huis (koop én huur!).
Samen met gemeenten bieden we hulp in communicatie naar inwoners. We laten momenteel een onderzoek doen naar hoe en wanneer gemeenten het beste communiceren. Hou onze agenda in de gaten om te weten wanneer dit onderzoek gepresenteerd zal worden!